Aktuellt

Vikten av att tala om mobbning

Det är inte lätt att diskutera mobbning, men här kan litteraturen hjälpa till. Lättlästa böcker om mobbning är lätta att förstå och ta till sig och de kan stöda också i efterarbetet efter att mobbning skett, skriver Sabira Ståhlberg, gästbloggare på Läsambassaden.Läs mera »
10.06.2017 kl. 08:58

Bokpil med många grenar

Jag hade ingen aning om att lättläst är så mångsidigt, utbrister en lärare på seminariet där vi talar. Och att man kan använda lättlästa böcker som extraläsning i så många olika skolämnen.Läs mera »
29.05.2017 kl. 06:56

Material från läsambassadörens seminarium

Den 31 mars hölls den finlandssvenska läsambassadörens slutseminarium med rubriken Att kunna och vilja läsa.Läs mera »
26.04.2017 kl. 13:35

Pedagogiskt material till Våffelhjärtat

Den finlandssvenska läsambassadören har i samarbete med språkbadsskolan Leppätien koulu i Sibbo och Unga Teatern gjort ett mångsidigt pedagogiskt material till den underbara boken Våffelhjärtat av den norska författaren Maria Parr i översättning av Karin Nyman.Läs mera »
03.04.2017 kl. 13:00

Den finlandssvenska läsambassadören ger ut bok

Sjutton texter om läsning är en samling kolumner och blogginlägg skrivna av Katarina von Numers-Ekman under hennes tre år som finlandssvensk läsambassadör. Den utkommer 31.3.2017.Läs mera »
29.03.2017 kl. 15:25

Det bästa svenska barnboksprogrammet görs i Finland *

ESTRIDS BOKKLUBB är tillbaka med en ny säsong. Webb-tvserien handlar om böcker och barns läsande, ur barnens egna perspektiv. Den andra säsongen börjar sändas i slutet av augusti.Läs mera »
22.03.2017 kl. 14:04

Hemliga läsares sällskap

Michaela Örnmark, lektor i modersmål och litteratur i Tölö gymnasium i Helsingfors, är gästbloggare på Läsambassaden i dag och berättar om ett innovativt sätt att locka studerandena att läsa böcker. Läs mera »
15.03.2017 kl. 15:10

Läsaren Trump

När den politiska kommentatorn David Pakman nyligen presenterade sina misstankar om Donald Trumps svaga läsfärdigheter tänkte jag på Bernhard Schlinks roman Högläsaren. Läs mera »
28.02.2017 kl. 15:49

Att kunna och vilja läsa - hur ska vi stärka läsandet bland barn och unga i Svenskfinland?

Den finlandssvenska läsambassadörens seminarium ordnas i Nationalmuseets auditorium i Helsingfors fredagen den 31 mars 2017 kl. 11-18.Läs mera »
26.01.2017 kl. 13:33

Mötet med texten

Inbjuden gästbloggare på Läsambassaden i dag är Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare på Wenedsgymnasiet i Kristianstad. Hon är också författare till den färska boken "Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning" där hon utgår från sina erfarenheter av undervisa killar på ett yrkesgymnasium i läsning och litteratur.Läs mera »
19.12.2016 kl. 10:42

Estrids bokklubb

Under hösten 2016 publiceras varannan vecka ett videoklipp där härliga Estrid Airas träffar författare, illustratörer och läsande kompisar i sin soffa. I första avsnittet av Estrids bokklubb tittar Estrid och lillasyster Berta på illustrationer gjorda av Linda Bondestam.Läs mera »
05.09.2016 kl. 15:55

Läsambassdörens sommarlovstips

Här kommer förslag till sommarlovsaktiviteter kring böcker och läsning som du som vuxen kan göra tillsammans med ett barn. Denna gång blir det tips som inte handlar om läsning på skärm.Läs mera »
22.06.2016 kl. 15:19

Textjämförelse som utgångspunkt för samtal med de yngsta eleverna

Antologin Bara för dig på lågstadiet (Rabén&Sjögren, 2015) innehåller nio illustrerade prosatexter, några dikter och en tecknad serie för målgruppen 6-9 år. Bland upphovsmännen finns många kända namn som Emma Adbåge, Lisa Bjärbo, Mårten Melin, Jenny Jägerfeld och Johan Unenge. Läs mera »
03.06.2016 kl. 10:33

Aphantasia

Hurdant ter sig livet i allmänhet - och läsandet i synnerhet - om man saknar förmågan att skapa inre bilder?Läs mera »
25.05.2016 kl. 13:00

Rassel prassel puss - pedagogiskt material för småbarnsfostran

I ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och Folkhälsan har Katarina von Numers-Ekman och Johanna Sallinen skapat ett pedagogiskt material utgående från Hanna Lundströms och Maija Hurmes bok Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare (S&S, 2015).Läs mera »
23.05.2016 kl. 12:29

Hur skapar man läslust?

Mirakelmetoder för att skapa läslust hos alla barn och unga finns tyvärr inte. Men en bra utgångspunkt är att skapa variation i läsaktiviteterna i skolan.Läs mera »
19.04.2016 kl. 11:57

Multilitteracitet och läsning av läromedel

I förordet till sin intressanta bok Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (Gleerups, 2014) skriver Kristina Danielsson och Staffan Selander så här: ”Att kunna läsa och hantera texter innefattar betydligt mer än den elementära läsfärdigheten att tyda bokstäver och ord. Snarare är det något man måste lära sig varje gång man träffar på en ny genre, ett nytt ämne, eller en text i ett nytt medium. Inte minst för elever i skolans olika textvärldar blir detta en allt viktigare fråga.”Läs mera »
12.04.2016 kl. 15:26

Hur man hittar en berättelse

Har du funderat på hur inre bilder hänger ihop med läs- och skrivlust? Läs om mitt samarbete med sju lärare och 120 elever i åk 1 och 2 i Winellska skolan i Kyrkslätt.Läs mera »
01.03.2016 kl. 09:46

What is literacy – Hur kan vi stöda barns läsande och skrivande?

GÄSTFÖRELÄSNING på Utbildningsstyrelsen fredagen den 11 mars 2016 kl. 12.30–15.30Läs mera »
11.02.2016 kl. 15:35

Läsambassadörens nya satning på pedagogiskt material startar i dag!

Har du som är klasslärare i en finlandssvensk skola en idé om en bok som du vill ta in i undervisningen utgående från de nya läroplansgrunderna?Läs mera »
04.02.2016 kl. 08:53

Föreläsning om läsfrämjande verksamhet

På den svenska läsambassadörens webbplats kan man nu ta del av en en timme lång föreläsning av litteraturvetaren Jonas Andersson, som gjort en gedigen kunskapsöversikt om läsfrämjande metoder utanför skolan.Läs mera »
20.01.2016 kl. 15:34

Bokslutaråldern

I ettan och tvåan tycker de flesta barn fortfarande att det är roligt med böcker och läsning – det är ju då man blir en läsare. Men i årskurs 3 och 4 sker ofta en splittring inom elevgruppen när det gäller läsmotivationen och följaktligen också läsförmågan.Läs mera »
12.01.2016 kl. 12:22

Vad händer med tidningen i skolan?

Med tanke på hur ofta det upprepas att de finlandssvenska dagstidningarna måste tänka framåt är det förvånande att debatten så sällan handlat om de finlandssvenska barnens och ungdomarnas tidningsläsande.Läs mera »
05.01.2016 kl. 09:44

Skrivtävling - Berättelsen är bäst!

Schildts & Söderströms efterlyser manus för mellanåldern.Läs mera »
17.12.2015 kl. 11:58

Att läsa hjälper mot dyslexi

En artikel av Heikki och Paula Lyytinen från universitetet i Jyväskylä i det senaste numret av Finnish Reading Associations tidskrift Kielikukko väcker insikter om hur viktigt det är att upptäcka dyslexi hos barn så tidigt som möjligt.Läs mera »
10.12.2015 kl. 11:49