För dig som vill tända läsgnistan hos våra allra yngsta läsare finns det en rad härliga tips att låta sig inspireras av. 


 

 

Ett kort filmklipp gjort av läsambassadör Amanda Audas-Kass om högläsningens många fördelar. Filmklippet kan visas på till exempel ett föräldramöte eller delas med daghemmets föräldrar. 

Sydkustens ordkonstskola 

Sydkustens ordkonstskola leder dig in i ordens och berättelsernas värld. Till verksamheten för de allra yngsta ordkonstnärerna hör babypoesi och rimjam. Här finns också det inspirationsmaterial som ordkonstskolan gjort för det bokpaket som hösten 2019 och våren 2020 skickades ut till hundratals finlandssvenska daghem.

 

17 skäl för barnboken

Svenska Barnboksakademin har här samlat goda argument för barnlitteratur. 

 

Läsrörelsen

Läsrörelsens syfte är att främja läskunnigheten i Finland med barn och unga i spetsen. Läsrörelsen vill bredda begreppet läskunnighet och lyfta fram multilitteracitet och flerspråkighet.

 

Fibul 

Fibul samlar finlandssvenska författare och illustratörer till barn- och ungdomslitteratur. 

 

Tips för högläsaren

Den första finlandssvenska läsambassadören, Katarina von Numers-Ekman, har här samlat värdefulla tankar och tips för den som vill veta mer om konsten att högläsa. 

 

En kvart om dagen på dagis

En kvart om dagen-metoden handlar om att väcka barnets intresse för böcker och läsning och att stödja barnets språkutveckling. Metoden bygger på ett samarbete mellan daghem och föräldrar, föräldrarna läser för barnet minst 15 minuter varje dag. 

 

 

Rassel prassel puss 

Vill du jobba med lyrik tillsammans med små poeter? Den tidigare läsambassadören Katarina von Numers-Ekman har gjort ett idématerial för Hanna Lundströms och Maija Hurmes bok Rassel prassel puss. Materialet kan laddas ner här. 

 

En läsgåva till barnet

I En läsgåva till barnet-programmet får varje baby en bokkasse i samband med ett besök till rådgivningen. Rådgivningarna kan beställa kassar gratis. Läscentrum står bakom programmet.

 

Folkhälsans språkmaterial

Ett mångsidigt material för inspirerande språklekar med barn i olika åldrar. Vi vill lyfta fram sagolådorna speciellt mycket, här finns en som bygger på boken Ellen av Katarina Kruusval.