Här hittar du pedagogiskt material med uppgifter till en rad olika böcker riktade till elever i åk 7-9. Bland böckerna finns allt från lättläst till noveller och romaner.

Den sista soldaten

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass.

Det osynliga barnet

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass.

George

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass.

Färglös

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. 

Lita på mig

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. 

ZOO! #1 Virala genier

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. 

Underfors

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. 

Oktober är den kallaste månaden

Beskrivning
Materialet är skapat av de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. 

Kontakta oss

amanda.audas-kass@sydkusten.fi 

henrika.andersson@sydkusten.fi

Läsambassadören upprätthålls av