Styrgruppen

Styrgruppen fungerar som stöd och bollplank för läsambassadörerna i deras arbete. Tillsammans med läsambassadörerna konkretiserar styrgruppen uppdraget och gör upp en prioritetslista. Styrgruppen sammanträder ett par gånger per termin. I projektets styrgrupp sitter: 

Åsa Blomstedt (KulturÖsterbotten)

Camilla Forsberg (Centret för Livslångt Lärande, Åbo Akademi)

Pamela Granskog (Utbildningsstyrelsen)

Belinda Kardén (Läsrörelsen)

Sonja Ollas-Airinen / Bernt-Johan Lindström (Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Kulturfonden)

Monica Martens-Seppelin / Christel Björkstrand (Sydkustens landskapsförbund)

Johanna Sallinen (Folkhälsan)

Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass (läsambassadörer)

Kontakta oss

amanda.audas-kass@sydkusten.fi 

henrika.andersson@sydkusten.fi

Läsambassadören upprätthålls av