Citat om böcker och läsning

02.09.2020 kl. 17:49
Här samlar vi roliga och tänkvärda citat om läsning som du kan använda när du vill diskutera läsning i olika sammanhang.

Citat på svenska

"Hur blir då människor tänkande läsare? Hur övergår de från att vara tidsfördrivsläsare till att bli uppmärksamma läsare, som läser med koncentration och eftertanke? Mina erfarenheter, både som läsare och lärare, säger mig att ett av svaren går att finna i hur människor pratar om sådant de läst. Vissa typer av samtal, nämligen de som får oss att mer grundligt och ingående fundera över vad vi har läst, innebär också att vi blir mer medvetna om vad som sker med oss när vi läser (och samtalar). Vilket i sin tur gör oss mer kritiska och medvetna i våra val av böcker."

- Aidan Chambers


"Om du vill att ditt barn skall bli intelligent, läs för det. Om du vill att det skall bli ännu intelligentare, läs ännu mer för det."

- Albert Einstein
 

"Det finns inga barn som hatar att läsa; det finns bara barn som ännu inte har hittat rätt bok."

- Frank Serafini
 

"Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker."

– Astrid Lindgren


"Kan böckerna läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars veta allting om oss?"

– Lennart Hellsing


"Har vi en gång vant oss vid att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi inte undvara dem."

– Astrid Lindgren


"Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning."

– Edmund Burke


"De äldsta böcker är fortfarande helt nyutkomna för dem som inte läst dem."

– Samuel Butler


"Jag vill hellre vara fattig i en stuga full med böcker än kung utan lust att läsa."

– Thomas Macanlay


"Det är sant att livet är förmer än boken, men under stilla timmar med en god bok har mycket av det slagit rot i oss som fyllt våra liv med innehåll och mening."

– Niels Neergaard


"Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi."

– Astrid Lindgren


"Jag tror att vi ska läsa böcker som sårar oss och genomborrar oss. En bra bok ska vara ishackan till den frusna sjön inom oss."

– Franz Kafka
 

"De barn som inte får tillgång till litteratur får ett mer begränsat språk och det kan i sin tur skapa en osäkerhet i alla möjliga sammanhang. Språklöshet kan föda aggressivitet, det ser vi många exempel på."

- Lennart Hellsing
 

Citat på engelska
 

"Books have to be heavy because the whole world is inside them."

- Cornelia Funke


"Read a book and you are giving yourself an inner life. Reading is a rendezvous with your soul."

- Jeanette Winterson
 


"Great books help you understand, and they help you feel understood."

– John Green
 

"There are no faster or firmer friendships than those formed between people who love the same books."

- Irving Stone


"The library is the temple of learning and learning has liberated more people than all the wars in history."

– Carl T. Rowan


"I have always imagined that paradise will be a kind of library."

– Jorge Luis Borges


"The man who does not read good books has no advantage over the man who can’t read them."

- Mark Twain
 

"Books are open doors to other dimensions where everything is possible and nothing is forbidden."

- Danny Tyran
 

"I want to write books that unlock the traffic jam in everybody's head."

- John Updike