Läs- och bokdagar att fira

02.09.2020 kl. 17:56
Finländska och internationella dagar med koppling till språk och litteratur

5.2 Runebergsdagen. Firas till minne av Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg.

21.2 Internationella modersmålsdagen. Instiftad av Unesco år 1999 med syftet att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

28.2 Kalevaladagen. Finlands nationalepos Kalevala har gett namn åt dagen som är den finska kulturens dag

19.3 Jämlikhetens dag. Firas i Finland på författaren Minna Canths dödsdag.

2.4 Internationella barnboksdagen. Instiftad av IBBY 1967 till minne av HC Andersens födelsedag och för att uppmärksamma barn- och ungdomslitteratur och inspirera till läsning.

9.4 Mikael Agricoladagen. Det finska språkets dag, är även Elias Lönnrots födelsedag.

23.4 Bokens och rosens dag. Firades första gången under detta namn 1926 efter en idé av en bokhandlare i Barcelona. Under dagen ger männen en ros till kvinnorna och kvinnorna en bok till männen. Datumet är valt för att både William Shakespeare och Miguel de Cervantes dog den 23 april 1616. Med inspiration från denna tradition föreslog International Publishers Association en internationell dag och Spanien lämnade förslaget till Unesco som instiftade Världsboksdagen 1995. Samma vecka som bokens och rosens dag infaller firas i Finland Läsveckan, som initierats av Läscentrum.

2.5 Internationella Harry Potter-dagen. Har i vissa sammanhang också firats 5.2.

3.5 Internationella pressfrihetsdagen. Har till syfte att hedra de uppoffringar som gjorts runt om i världen för pressfrihet och skall också påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten som finns i artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dagen utropades 1993 av FN:s generalförsamling och firas på årsdagen av Windhoekdeklarationen som godkändes i Windhoek den 3 maj 1991.

8.9 #readhour och internationella läskunnighetsdagen. Instiftades år 1965 av UNESCO för att påminna världen om att läskunnighet är en mänsklig rättighet och också grunden för all inlärning

10.10 Den finska litteraturens dag. Firas på författaren Aleksis Kivis födelsedag.

6.11 Svenska dagen. Firas som ett slags nationaldag för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Instiftades av Svenska folkpartiet och firades första gången år 1908.