Aktuellt

Möten och nya bilderböcker

Vår nittonde vecka som läsambassadörer finns en av oss i ett högstadieklassrum och den andra funderar på bilderböcker. Läs mera »

PISA och hoppfulla ljus

Vår adertonde vecka som läsambassadörer blev en vecka i PISA-resultatens svallvågor. Läs mera »

Utmanande bokvärldar och stulen tid

I slutet av vår sjuttonde vecka som läsambassadörer funderar vi på hinder för läsning; utmanande bokvärldar och tidsbrist.Läs mera »

Fina upplevelser

Vår sextonde vecka som läsambassadörer presenterar vårt arbete i högstadier och ger glimtar från veckan som gått.Läs mera »

En sköld och en ram

Vår femtonde vecka som läsambassadörer slutar på tåg och med tankar kring språkets betydelse för en människa.Läs mera »

Böcker till hands

Vår fjortonde vecka som läsmabssadörer består bland annat av blod och gamla människor. Läs mera »