Väck till historien till liv - böcker och texter för dig som undervisar i historia i årskurs 4-6

13.04.2022 kl. 16:05
Berättelsens kraft är stor.
En skönlitterär berättelse eller gestaltande text berikar och väcker liv i en tidsepok som annars kan kännas avlägsen eller abstrakt. Här hittar du tips på texter och böcker från olika tidsepoker - från stenåldern och fram till franska revolutionen. För varje tidsepok hittar du en handfull förslag på böcker med en kort presentation om dess innehåll. Här hittar du också en text från Flickornas historia (3 volymer) med tre frågor som anknyter till varje text.

Nedan hittar du två olika pedagogiska material:
I det första har vi samlat böcker och berättelser som anknyter till varje tidsepok som ingår i historieundervisningen i årskurs 4-6. Varje bok är försedd med pärmbild och några rader om dess innehåll.

Här är materialet med förslag på böcker till varje tidsepok.

I det andra materialet har vi valt ut en kort text ur "Flickornas historia" med en kort inledning och tre frågor för varje tidsepok.

Här hittar du materialet till Flickornas historia av Kristina Lindström med illustrationer av Anna Clara Tidholm och Lina Bodén (tre separata volymer) 

Att använda och dela!