Meningsfullt - en läsutmaning för dig i åttan

De finlandssvenska läsambassadörerna utmanar elever i åk 8.

Vad är Meningsfullt?

En läsutmaning för elever i åk 8. Tävlingen arrangeras av de finlandssvenska läsambassadörerna under läsåret 2021-2022.

Hur?

Grupper om 2-4 elever skapar en podcast eller ett videoklipp på 5-10 minuter som presenterar och diskuterar en bok som gruppen har läst. Innehållet är fritt, men det räcker inte att återge bokens handling. Vilka tankar och känslor väcker boken hos er som läst den? Det är den viktigaste frågan.

Boken får gärna vara en av de böcker som skickats ut till skolorna via Hem och skola och Lisi Wahls stiftelse i höst. Det kan också vara en annan valfri bok.

När?

Tävlingen lanseras i mitten av september 2021. Tävlingstiden pågår fram till 28.2.2022. Tävlingstiden är lång för att så många som möjligt skall kunna ta in läsutmaningen i undervisningen. 

Pris?

Första pris: samtliga medlemmar i den vinnande gruppen belönas med ett par kvalitativa trådlösa hörlurar.

Andra pris: samtliga medlemmar i gruppen belönas med varsitt 30 euros presentkort till en nätbokhandel. 

Tredje pris: samtliga medlemmar i gruppen belönas med varsin biobiljett. 

 

Till dig som är lärare:

Engagera gärna hela klassen och inkludera utmaningen i din undervisning som ett läsprojekt under läsåret.

Du som lärare väljer ut högst tre bidrag per klass och skickar in tävlingsbidragen till de finlandssvenska läsambassadörerna per e-post på amanda.audas-kass@sydkusten.fi och henrika.andersson@sydkusten.fi senast 28.2.2022. Om filen är för stor - ta kontakt så löser vi det. 

Tävlingsjuryn består av Ebban-bibliotekarie Mikael Gros, Katja von Wendt på Sydkustens ordkonstskola, samt läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass.

De som skickar in sitt tävlingsbidrag godkänner också att tävlingsbidraget kan publiceras på läsambassadörernas hemsida lasambassadoren.fi för att kunna användas i undervisningssammanhang. 

 

Här finns också en länk till en kort videohälsning från läsambassadörerna till åttorna som du kan visa i klassen om du vill.