Söka bidrag för böcker till daghem och skolbiblioteket

Har du koll på vilka bidrag din skola eller ditt daghem kan söka för läsfrämjande verksamhet?
Kanske behövs ett nytt bokpaket till ditt daghem eller påfyllning till skolbiblioteket? Då är det möjligt att ansöka om finansiering från stiftelser och fonder som förstår vikten av läsning och tillgängliga bra böcker.

Kulturfondens ansökan är fortlöpande och är en pott på 600 euro som kan sökas av daghem och skolor vart tredje år. 

Hem och Skola och Lisi Wahls stiftelse finansierar årligen gedigna och kvalitativa bokpaket. Hösten 2021 riktas paketet till elever i årskurs ett och ska sökas på hösten (mer exakt datum anges på hemsidan). Med bokpaketet följer ett pedagogiskt material som är kopplat till böckerna i bokpaketet. 
Här hittar du årets paket (januari 2021). Materialet har utarbetats av Sydkustens ordkonstskola med målsättningen att inspirera lärare till att använda böckerna på ett mångsidigt sätt i undervisningen.

Skolor och daghem med läsfrämjande projekt kan söka extrastöd också från Svenska folkskolans vänner. Ansökningstiden är fortlöpande och allmänna bidrag kan sökas endast för projekt som anknyter till SFV:s fokusområden: 1. Utbildning 2. Kultur och bibliotek 3. Fri bildning.

Du kan också söka medel från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (ansökningstid i september: 

Vi läsambassadörer hjälper gärna med en inspirationsträff om läsning till föräldrakvällen eller/och en fortbildningsstund med inspiration och fakta om läsning för lärarkollegiet eller personalen inom småbarnspedagogik. Besöket kan ske virtuellt eller på plats enligt önskemål och överenskommelse. 

Kontakta oss per e-post:
henrika.andersson@sydkusten.fi eller amanda.audas-kass@sydkusten.fi