Att väcka läslust med hjälp av lättlästa böcker

25.05.2021 kl. 16:49
Det finns de som inte gillar att läsa. Orsakerna kan vara många och varierande.
Ofta handlar det om ovana och ointresse, det oaktat är det särskilt viktigt att vi hjälper barn och unga att hitta en bok som passar, och att vi inte ger upp. Vi behöver också samtala och högläsa ur olika böcker för att väcka nyfikenheten och hjälpa den ovana läsaren att finna rätt bok som är på rätt nivå.

 

Idag vet varje skolelev att det är viktigt att läsa. Men vetskapen räcker sällan ända fram och ibland väljer en ovan läsare kanske en lunta som är alltför svår eller språkligt för avancerad trots att den till sitt omfång är den tunnaste i hyllan. 

Forskningen visar att vi behöver läsa ca 5000 timmar innan vi får läsflyt. Ju mer vi läser desto snabbare blir vår hjärna på att avkoda, sortera och omvandla den text vi tar in med ögonen eller öronen. Världen växer i oss då vi läser, men innan vi nått lustläsningen krävs träning på rätt nivå. 

Läsvänliga böcker för barn och unga (både som ljud-, e- och materiella böcker) ges ut på många förslag. Här hittar du länkar till förslag som ger ut läsvänliga och nivåanpassade böcker. Du får också tips på hur du kan väcka läslust hos den ännu motsträviga läsaren.

I Finland hittar du bland annat lättlästa versioner av Tove Janssons Muminböcker på Lärum förlaget.

Här kan du också läsa mer om vårt inhemska LL-center: 

Och Bokpil erbjuder lättläst (kostnadsfritt både bokhäften och e-böcker) samt pedagogiskt material på svenska och åtta andra språk.

Hegas bjuder bl.a på en läslustguide med goda tips på hur du väcker läslust.

Argasso satsar på riktigt bra böcker med särskild inriktning på fotbolls- och spänningsböcker för unga killar:

Också Nyponförlaget i Sverige erbjuder ett omfattande gratis material till många av sina böcker.

Här för dig som vill veta mer om LL (med både böcker och broschyrer). 

Om någon tror att lättlästa böcker är lättare att skriva än övrig litteratur, är det snarare tvärtom. Det gäller att uttrycka sig möjligast exakt, lättfattat och utan språkliga krumelurer. Språket skall vara exakt, läsarens intresse skall väckas fortare än snabbt och hålla i sig inför varje nytt kapitel. Prova själv på att tillsammans med eleven eller i mindre grupper skapa ett kapitel i boken ni läser! Det fördjupar samtidigt kunskapen om läsvänlig litteratur. 

 


 
henrika andersson