21 frågor om en bok

18.05.2021 kl. 16:09
Har du som lärare tröttnat på bokrecensioner? Vill du jobba med lästa böcker på ett annat sätt? De finlandssvenska läsambassadörerna har skapat ett inspirationsmaterial för läsare i åk 5-9.

Inspirationsmaterialet kan laddas ner här

Frågorna och uppgifterna är väldigt varierande och passar vilken bok som helst. Tanken är att den enskilda eleven ska kunna göra uppgifterna på egen hand. 

Tips inför sommaren! Vi vet ju hur viktigt det är att läsa också under sommarlovet. Om du som lärare vill ge dina elever en läsutmaning i sommar kanske det här materialet kan vara till hjälp. Den elev som under lovet har gjort den här uppgiften kanske kan få löfte om att komma lättare undan med någon annan uppgift när höstterminen kommit igång igen. 

Läsglädje! 

amanda audas-kass