Hemmaläsning med små och större barn

30.11.2020 kl. 06:56
Att bli en läsare är en process
som fortgår genom hela barn-och ungdomen. Alla skeden är viktiga och föräldrars engagemang behövs vid varje steg. Hangö bibliotekets kunniga läsinspiratör Agneta Möller-Salmela har skapat ett rikt och informativt material för alla föräldrar som vill veta mer om läsning och hur det berikar barnets liv och uppväxt.

Barn börjar inte läsa utan läsande förebilder. Familjernas läsning hemma är avgörande för hur läsutvecklingen fortsätter vid skolstart. 

Här kan du ta del av en sammanfattning av läsaren i olika åldrar: 

Ett-åringen upptäcker boken genom bilderna och närheten till medläsaren. 

Två-åringen njuter av ljudlekar och rim.
Tre-åringen behöver lära sig 10 nya ord varje dag.
Fyra-åringen kan redan njuta av ett boksamtal.
Fem-åringen lyssnar redan på lätta barnböcker som inte helt stöds av bilder.
Sex-åringen njuter mångsidigt av barnböcker, bilderböcker, fackböcker, poesi, ramsor i förskolan och hemma. 

Sju-åringen behöver uppmuntran och beröm. Visa ditt intresse för en nyöppnad värld!
Åtta och nio-åringen -Böckerna för nybörjarläsaren börjar kännas för enkla.
Tio och elva-åringen - Gör ditt allra bästa för att få en Bokslukare! 

Tolv och tretton-åringen -Tonårsliv, hobbyer och kompisar. 

Fjorton och femton-åringen -Gör ungdomarna medvetna om läskompetensens betydelse!
Sexton och sjutton-åringen -Då läskompetensen utvecklas behövs tålmodig djupläsning. 

Hela broschyren med fina bilder hittar du här: 

https://lukuliike.fi/sv/materials/broschyren-hemmalasningens-mojligheter/

 

henrika andersson