Pappa läser på daghem i Karleby

27.05.2021 kl. 07:53
- Många föräldrar har berättat att de tycker så mycket om projektet, inte minst för att papporna nu har ett specialuppdrag när det gäller läsningen, berättar Katja Liimatta-Åström. Hon är verksamhetsledare på Daghemmet Trivselvrån i Karleby - ett daghem som har ett eget bibliotek och ett eget läsprojekt.

Allt började med ett stort utrymme på daghemmets vind som egentligen mest var ett genomgångsrum. Där fanns bokhyllor med gamla böcker, men ingen ordning och reda.

- Jag tycker att daghem ska utnyttja alla utrymmen de har, på många ställen är det brist på just utrymme. Så jag ville använda det här till att göra ett mysigt bibliotek och sökte pengar för projektet från bland annat Svenska folkskolans vänner och Stiftelsens Brita Maria Renlunds minne, säger Katja Liimatta-Åström.

Trivselvrån fick projektpengar våren 2020, men i samma veva fick hela världen corona och projektet lades på is. På hösten togs nya tag och renoveringen kom igång. Genomgångsrummet blev ett bibliotek med nya möbler och nya barnböcker.

- Personalen fick göra en önskelista på böcker, men ett kriterium från finansiärerna var att fokusera speciellt på pojkars läskunnighet och intresse eftersom många studier visar att just pojkarna faller lätt mellan stolarna när det kommer till läsning. Så i vårt bibliotek finns nu mycket fotboll, insikter, dinosaurier, motorfordon - sådana böcker som vi kanske hade minst av från tidigare, berättar Liimatta-Åström

Pappa läser

I samband med den Man läser-kampanj som de finlandssvenska läsambassadörerna gjorde i oktober 2020 i samarbete med Svenska Yle fick daghemmen Trivselvrån idén om att fokusera på just papporna i det läsprojekt som fick namnet Pappa läser.

- Tyvärr är det vanligare att mammorna tar ansvar för att det lånas och läses böcker hemma och därför valde vi att här utse papporna till speciellt ansvariga för läsningen, säger Liimatta-Åström.

Hon tog del av forskning om hur viktigt det är att också pappor läser för barnen, inte minst gynnas barnens språk och språkutveckling av det.

- Papporna väljer ofta böcker som kanske är lite mer språkligt avancerade än vad barnet egentligen är redo för. Det gynnas språkutvecklingen av.

Men Liimatta-Åström vill också lyfta fram annat än språkutvecklingen när hon pratar om pappors läsning.

- Det handlar ju inte bara om språket - det är tiden tillammans, det är byggandet av gemenskap och relation. Det är så mycket annat än att de ska låna och läsa böcker.

Bokträd

För daghemmet var det viktigt att biblioteket skulle vara lättillgängligt och att tröskeln skulle vara låg. Biblioteket är därför öppet från 7 på morgonen till 5 på eftermiddagen, föräldrarna kan komma när som helst och låna böcker ensam eller med barnen. Själva utlåningen  går till så att det finns en lista där man fyller i sitt namn, bokens namn och datum och sedan stryker man över det när böckerna lämnas tillbaka.

För att kunna följa med läsningen på Trivselvrån har daghemmet skapat ett bokträd.

- Vi har ett litet träd i julgransfot i biblioteket. När papporna har läst en bok med barnen får de tillsammans fylla i ett litet grönt löv där det står vilken bok man har läst, vem som hr läst den och hur många stjärnor man ger boken. På det sättet blir det visuellt och synligt hur många böcker vi tillsammans har läst och man märker att barnen älskar att få ge ett utlåtande om böckerna, säger Liimatta-Åström.

En fortsättning och en framtid

Tanken var att biblioteksprojektet på Trivselvrån skulle pågå i februari, men intresset var så stort att det har fått fortsätta. Trädet med löv har fyllts på under hela våren.

- Många föräldrar har berättat att de tycker så mycket om projektet, inte minst för att papporna nu har ett specialuppdrag när det gäller läsningen. Vi har samtidigt också poängterat att det inte måste vara en pappa som läser, men gärna en manlig förebild också i de familjer där det inte finns en pappa. Det viktigaste är ändå att någon vuxen läser med barnen och så har det varit.

Om något daghem vill skapa sig ett eget bibliotek och ett eget läsprojekt vill Katja Liimatta-Åström poängtera att det egentligen inte kräver nästan någonting.

- Om daghemmet bara har böcker som man kan låna ut har man precis allt som behövs. Det får inte bli för krångligt och ingen i personalen ska behöva ta ett stort ansvar för det. Det ska vara låg tröskel och lättillgängligt.

Hon rekommenderar också att aktivt synliggöra läsningen.

- Barnen tycker det är så roligt. Att ha ett träd som vi har eller en bokmask eller något liknande betyder mycket för dem och de är så stolta.

När hon nu ser tillbaka på projektet beskriver hon det som ett på alla sätt lyckat projekt.

- Det blir en fortsättning också i höst. Exakt hur den ser ut vet jag inte ännu, men det blir definitivt en fortsättning, säger Liimatta-Åström.

Text: Amanda Audas-Kass

Bild: Katja Liimatta-Åström