Ett år med tamburbibliotek

06.09.2021 kl. 07:38
Förra hösten startade de första tamburbiblioteken i Svenskfinland, på initiativ av de finlandssvenska läsambassadörerna. Kronoby kommun var med från början och kommer att fortsätta med tamburbiblioteken också i år.

Tamburbiblioteken går i all enkelhet ut på att biblioteket förser daghemmet med böcker som föräldrarna sedan kan låna hem och läsa tillsammans med barnet. Idén kommer ursprungligen från Sverige, där under namnet kapprumsbibliotek. 

Rätt i tiden 

När Lena Sågfors, bibliotekspedagog i Kronoby, fick frågan om att delta i pilotprojektet nappade hon direkt.

- Det kändes som väldigt rätt i tiden. Vi på biblioteken har under lång tid satsat mycket på samarbetet med skolan, nu är det dags att experimentera med småbarnspedagogiken. Vi behöver hitta nya sätt att jobba tillsammans med dem. 

Två daghem i Kronoby startade varsitt tamburbibliotek under förra läsåret. För Lena Sågfors del innebär arbetet med tamburbiblioteket att hon med ungefär en och en halv månads mellanrum plockar ihop de cirka femtio böcker som ska skickas ut till enheterna. 

- Jag funderar på målgruppen och vilka språk som talas på daghemmet. Sedan plockar jag ihop böckerna i en låda och får dem transporterade till daghemmen med bokbussen. 

Tamburbiblioteken fortsätter 

Trots att pilotprojektet nu är slut för Kronobys del kommer tamburbiblioteken att fortsätta på båda daghemmen, också en tredje avdelning kommer med i år. 

- Jag har förstått på föräldrarna att tamburbiblioteket har varit väldigt omtyckt. En förälder sa att det ju tyvärr inte blir av att besöka biblioteket lika ofta som man borde och vill och att det därför är helt fantastiskt att tamburbiblioteket finns.

En annan sak som gläder Lena är att daghemspersonalen också har använt tamburbibliotekets böcker i sina sagostunder med barnen, det har blivit en fin synergieffekt.

Bibliotekens läsfrämjande uppdrag  

 Enligt Sågfors passar tamburbiblioteket perfekt ihop med bibliotekens läsfrämjande uppdrag som finns starkt med i bibliotekslagen. 

- I den lagen står det ingenstans att vi måste få in folk på bibban, huvudsaken är att böckerna far ut till hemmen och att det läses där. Tamburbiblioteket bidrar till det.

Trots det kan Lena Sågfors tänka sig att en del bibliotek tror att tamburbiblioteken innebär för mycket arbete. Till den som känner igen sig i den oron har hon ett råd:

- Testa! Börja med ett enda daghem och ge det en chans. Det går alltid att sluta om det visar sig bli övermäktigt. 

Det kan också finnas en rädsla för att böckerna försvinner när man inte har koll på lånen på samma sätt. 

- Men inte en enda bok har försvunnit under vårt första läsår, det är mer svinn via skolklasser och “vanliga” lån. 

Ta kontakt!  

 Lena Sågfors hoppas och tror på en framtid för tamburbiblioteket. 

- Min förhoppning är att få in det här i kommunens struktur, i samarbete med chefen för småbarnspedagogik. Tillsammans kunde vi fundera på vilka enheter som kanske ska ha det här permanent, förslagsvis då sådana daghem som ligger långt från ett bibliotek. Till exempel finns ett av våra tamburbibliotek på ett daghem som har tio kilometer till närmsta bibliotek.

Lena Sågfors uppmuntrar de daghem som önskar sig ett eget tamburbibliotek att ta kontakt med kommunens bibliotek. 

- Finns viljan hos både daghem och bibliotek finns absolut möjligheten.

Lena Sågfors i färd med att plocka ihop böcker till tamburbiblioteken i Kronoby.