MERA - en inkörsport till tyngre läsning

28.09.2018 kl. 09:06
Finlandssvenska skapare av barn- och ungdomslitteratur lanserar en egen bilaga till höstens bokmässor

Pressmeddelande den 28 september 2018

Föreningen FIBUL Författare och illustratörer av barn- och ungdomslitteratur r.f. lanserar bokbilagan MERA på lördag 29.9 på bokmässan i Göteborg. Också på Helsingfors bokmässa 25-28.10 kommer bilagan att finnas tillgänglig för besökarna.

“MERA föddes ur en pyrande ilska. Vi som skapar litteratur för barn och unga har upplevt att vi på litteraturfältet inte behandlas som riktiga vuxna. Det vi gör och hur vi tänker kring teman och skapande processer är därför ointressant”, skriver Maija Hurme, illustratör och redaktör för bilagan, i sin ledare. ”Vi vill inte in i finrummet, för vi är redan här. Barn och unga är de finaste typer som finns. MERA bjuder alla in till det här finrummet.”

MERA riktar sig till läsare i alla åldrar som intresserar sig för barn- och ungdomslitteratur och innehåller allt från intervjuer och boktips till kolumner och kreativa uppgifter. Bilagan är gjord i samarbete med Schildts & Söderströms, Förlaget M och Regnbågsankan.

Den som önskar få MERA i pdf-format kan kontakta Maija Hurme på maijahurmeillustrations@gmail.com.

Föreningen FIBUL verkar för att höja statusen och öka synligheten för barn- och ungdomslitteraturen på svenska i Finland, förbättra förutsättningarna och öka resurserna för professionella barn- och ungdomsboksskapare samt fungera som forum för diskussion och samarbete både nationellt och internationellt kring barn- och ungdomslitteratur.

Tack till Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse som stöder föreningens verksamhet i år.