Projektet avslutat

05.09.2017 kl. 09:07
Projektet Den finlandssvenska läsambassadören tog slut 31.7.2017 och läsambassadören Katarina von Numers-Ekman är tillbaka i sin gamla tjänst som lektor i modersmål och litteratur vid Mattlidens gymnasium i Esbo.

Denna webbplats och Facbookgruppen Din finlandssvenska läsambassadören kommer att leva vidare trots att projektet är avslutat.

Inom den närmaste framtiden publiceras projektets slutrapport som bl.a. innehåler förslag för fortsatt läsrämjande verksamhet.

Katarina von Numers-Ekman nås på knumers(at)gmail.com.