Den finlandssvenska läsambassadören ger ut bok

29.03.2017 kl. 15:25
Sjutton texter om läsning är en samling kolumner och blogginlägg skrivna av Katarina von Numers-Ekman under hennes tre år som finlandssvensk läsambassadör. Den utkommer 31.3.2017.

Sjutton texter om läsning ges ut som både tryckt bok och i pdf-format och är gratis. Senare under våren 2017 kommer den bl.a. att skickas ut till alla finlandssvenska skolor. Pdf-versionen kan laddas ner här.