Att kunna och vilja läsa - hur ska vi stärka läsandet bland barn och unga i Svenskfinland?

26.01.2017 kl. 13:33
Den finlandssvenska läsambassadörens seminarium ordnas i Nationalmuseets auditorium i Helsingfors fredagen den 31 mars 2017 kl. 11-18.

Det slutgiltiga programmet publiceras och den elektroniska anmälningen öppnar måndagen den 6 februari 2017.

Plock ur programmet:

  • Den svenske poeten Bob Hansson föreläser under rubriken Från ADHD till ABC, från värsting till poet.

 

  • Författarna Maria Turtschaninoff och Mia Franck ger kortkurs i främmandegöring, eskapism och självupplevt i fantastiken.

 

  • Lyckade kommunala strategier för skolspråk och läsning i Svenskfinland presenteras.

 

  • Hur vi ska fostra våra barn och unga till kritiska läsare och mediekonsumenter diskuteras i paneldebatt.

 

  • Den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman presenterar åtgärdsförslag för att stärka de finlandssvenska barnens och ungdomarnas läsande.

 

Det avgiftsfria seminariet riktar sig till pedagoger, bibliotekarier, personer som arbetar inom bokbranschen och alla andra intresserade. Lunch och kaffe ingår.

Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den finlandssvenska läsambassadörens seminarium

ordnas i Nationalmuseets auditorium i Helsingfors

fredagen den 31 mars 2017 kl. 11-18.

 

 

Plock ur programmet:

 

  • Den svenske poeten Bob Hansson föreläser under rubriken Från ADHD till ABC, från värsting till poet.

 

  • Författarna Maria Turtschaninoff och Mia Franck ger kortkurs i främmandegöring, eskapism och självupplevt i fantastiken.

 

  • Lyckade kommunala strategier för skolspråk och läsning i Svenskfinland presenteras.

 

  • Hur vi ska fostra våra barn och unga till kritiska läsare och mediekonsumenter diskuteras i paneldebatt.

 

  • Den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman presenterar åtgärdsförslag för att stärka de finlandssvenska barnens och ungdomarnas läsande.

 

 

Det avgiftsfria seminariet riktar sig till pedagoger, bibliotekarier, personer som arbetar inom bokbranschen och alla andra intresserade. Lunch och kaffe ingår.

 

 

Det slutgiltiga programmet publiceras och den elektroniska anmälningen öppnar

måndagen den 6 februari 2017 på www.sydkusten.fi under Kurser och evenemang.

 

 

Välkommen!