Mötet med texten

19.12.2016 kl. 10:42
Inbjuden gästbloggare på Läsambassaden i dag är Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare på Wenedsgymnasiet i Kristianstad. Hon är också författare till den färska boken "Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning" där hon utgår från sina erfarenheter av undervisa killar på ett yrkesgymnasium i läsning och litteratur.
Jag heter Jenny Edvardsson och är en lästokig svensk- och historielärare, från Kristianstad i Sverige. Mina rötter finns delvis i Finland. Mamma är finlandssvensk och född utanför Lovisa.
 
Mitt läsintresse började när jag var liten. Jag läste gärna och mycket. Läser gör jag fortfarande. Idag är det mycket ungdomsromaner men också en del sakprosa inom områdena litteratur och pedagogik. Mitt läsintresse syns också i undervisningen. Jag låter ofta skönlitteraturen ta plats i klassrummet.
 

I början av 2016 startade jag Facebook-gruppen Den digitala bokcirkeln, för lärare och bibliotekarier som är intresserade av ungdomslitteratur. I gruppen diskuterar vi nyskriven ungdomslitteratur. Då och då har vi livesända boksamtal men vi diskuterar också titlar direkt i flödet i gruppen. Under de senaste åren har jag också haft den stora förmånen att få åka runt och föreläsa och ha workshop kring läsning, läsundervisning, språk- och kunskapsutvecklande arbete och digital teknik.

Ofta möter jag lärare och bibliotekarier som är nyfikna på hur jag får mina elever att läsa. Jag undervisar bara grabbar i svenska och min undervisning är förlagd till ett yrkesgymnasium. Jag får också med jämna mellanrum frågor från lärare om de kan få använda mitt undervisningsmaterial som delvis finns på bloggen, Jenny på Wendes. Givetvis får de det. Jag delar gärna med mig av mitt material och mina tankar och idéer.

Ur dela-kulturen föddes för ungefär ett och ett halvt år sedan tanken på att samla mitt material, mina erfarenheter till en bok, en bok om läsning. I början av december släpptes den med titeln Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning. Det är en bok som handlar om läsning och hur man kan arbeta med texter i klassrummet med äldre elever. Jag lyfter in relevant forskning och teori och kopplar det till praktiken. Utgångspunkt i Mötet med texten är min egen undervisning från yrkesgymnasium. Jag visar på framgångsfaktorer men delar också med mig av fallgropar och svårigheter.

Boken är uppbyggd av fyra kapitel, ”Framgångsfaktorer i min undervisning”, ”Att arbeta med skönlitterära texter”, ”Att arbeta med faktatexter” och ”Att arbeta med digitala multimodala texter”. Just kapitlet om framgångsfaktorer är spännande. Det är framgångsfaktorer som jag ser i min undervisning och flera av dem har följt med i min undervisning sedan jag började arbeta som lärare i slutet av 1990-talet. Vilka är de då?

För att lyckas med mina elever lägger jag ner mycket tid på att skapa goda relationer. När eleverna känner att jag intresserar mig för dem vill de också visa mig att de kan och det skapar en bra grogrund för lärande.

En annan framgångsfaktor är att alltid arbeta i process, alltså i flera steg. Det gör att eleverna hela tiden får möjlighet att bearbeta och omarbeta sina alster och slutprodukten blir klart bättre än första versionen.

En tredje framgångsfaktor är modellerandet. Det är något som växt fram i min undervisning under de senaste åren. Jag ser alltid till att arbeta med en explicit undervisning där jag visar och tänker högt. Eleverna får se VAD som ska göras men också HUR det ska göras. Genom modellerandet vet eleverna vad som förväntas av dem och det har påverkat deras lärande till det positiva.

En annan framgångsfaktor som jag kan urskilja är att arbeta med anpassningar och stöttning av olika slag, något jag försöker exemplifiera i de tre kapitlen om text.  Jag märker också hur viktigt det är att arbeta med återkoppling och då den formativa återkopplingen.

Sist men inte minst har det visat sig vara en framgångsfaktor att arbeta med uppgifter som är på riktigt, alltså autentiska uppgifter med en verklig mottagare. När eleverna vet att de inte bara skriver för fröken utan också för andra mottagare anstränger de sig lite extra.  

För den som vill provläsa ett avsnitt ur boken finns det ett kortare utdrag på Lärarförlagets hemsida, https://lararforlaget.se/bocker/motet-med-texten/. Och vill man bolla något från boken eller någon annan tanke med mig är det bara att höra av sig.

Jenny Edvardsson