Rassel prassel puss - pedagogiskt material för småbarnsfostran

23.05.2016 kl. 12:29
I ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och Folkhälsan har Katarina von Numers-Ekman och Johanna Sallinen skapat ett pedagogiskt material utgående från Hanna Lundströms och Maija Hurmes bok Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare (S&S, 2015).

Materialet, vars syfte är att visa hur mångsidigt man kan använda dikter med de yngsta barnen, har testats i daghem och förskolor i pilotkommunerna Ingå och Sjundeå. Nu har det uppdaterats utgående från pedagogernas erfarenheter och idéer och finns att ladda ner gratis här för alla intresserade.