What is literacy – Hur kan vi stöda barns läsande och skrivande?

11.02.2016 kl. 15:35
GÄSTFÖRELÄSNING på Utbildningsstyrelsen fredagen den 11 mars 2016 kl. 12.30–15.30

Låt dig inspireras av Dr Murray Gadd från Universitetet vid Auckland, Nya Zeeland på Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, Helsingfors.


Murray Gadd föreläser kring rubriken:

What is literacy? – Tie together reading and writing.
The teaching of writing for struggling writers, especially boys, students with another mother tongue and refugees

Evenemanget är avgiftsfritt och riktar sig till utbildningsanordnare, klass- och speciallärare, ämneslärare och rektorer på alla skolstadier, dagvårdschefer, och andra intresserade.

Varmt välkomna!

Anmäl dig senast 8 mars.

Vid förfrågningar kontakta direktör Gun Oker-Blom,
gun.oker-blom@oph.fi eller assistent Hanna Kindstedt, hanna.kindstedt@oph.fi