Läsambassadörens nya satning på pedagogiskt material startar i dag!

04.02.2016 kl. 08:53
Har du som är klasslärare i en finlandssvensk skola en idé om en bok som du vill ta in i undervisningen utgående från de nya läroplansgrunderna?

Den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman tar emot förslag på svenskspråkiga böcker (fiktion eller fakta) och väljer sedan tillsammans med sin referensgrupp ut de intressantaste förslagen.

De lärare vilkas förslag väljs ut får hjälp av läsambassadören med att utarbeta pedagogiska material till böckerna. I samarbete med läsambassadören får lärarna sedan testa och utvärdera de pedagogiska
materialen i sina klasser under hösten 2016. Slutligen uppdateras de och blir tillgängliga för alla. Därför är det viktigt att de föreslagna böckerna går att få tag på.

Skicka in ett fritt formulerat förslag där du berättar vilken
bok du vill använda och varför. Berätta kort om elevgruppen
och vilken aspekt av läsandet du vill fokusera på. Skicka ditt förslag till lasambassadoren@sydkusten.fi senast fredagen den 11 mars 2016.

Denna text publiceras även i tidningen Läraren.