Föreläsning om läsfrämjande verksamhet

20.01.2016 kl. 15:34
På den svenska läsambassadörens webbplats kan man nu ta del av en en timme lång föreläsning av litteraturvetaren Jonas Andersson, som gjort en gedigen kunskapsöversikt om läsfrämjande metoder utanför skolan.

Föreläsningen kan ses här.

Rapporten kan läsas här.