Bästa läsande småbarnspappa

15.10.2015 kl. 10:49
Här kan du läsa min kolumn i Hufvudstadsbladet 15.10.2015.

Jag skriver för att be dig om hjälp med något viktigt. Men först vill jag säga att jag gläder mig åt att du märkt hur roligt det är att läsa för ditt barn. Och nog har du väl förstått vilken enorm insats du gör för hans eller hennes språk- och läsutveckling? The Millennium Cohort Study har t.ex. genom studier på 19 000 barn visat att de treåringar som fått mycket högläsning klarar sig bättre i språk, läsning, skrivning och matematik när de börjar skolan än de som inte fått det.

Ofta är det ju kvinnor som läser högt och pratar om läsning. Det är vanligt att mammorna ansvarar för godnattsagan och läxhjälpen. Pedagogerna på dagis, klasslärarna och bibliotekarierna är nästan alla kvinnor. Och deras insats är ovärderlig. Men eftersom barnen läser allt mindre på fritiden och deras läsfärdigheter försämras är det värdefullt att också du bidrar. Dessutom har forskaren Elisabeth Duursman nu visat att du är bäst på att ställa fantasieggande frågor kring böckerna, vilket stöder barnets språkutveckling extra mycket.

Du planerar säkert att hålla på länge med högläsningen, men jag vill ändå betona att man inte ska sluta när barnet lärt sig läsa. Nybörjarläsaren får inte så stora läsupplevelser av att mödosamt traggla sig igenom läseboken. Men när ni tillsammans kastar er in i spännande berättelser bibehåller ditt barn sin positiva inställning till böcker och läsning.

Läsningen på skärm har du säkert funderat på. Och visst är det ju också läsning när man surfar eller spelar mobilspel. Men kognitionsforskaren Maryanne Wolf menar att olika delar av hjärnan aktiveras när man läser snabba textsnuttar och när man läser längre texter som kräver koncentration. Den långsamma djupläsningen behöver man träna mycket på när man är ung och det hjälper du ditt barn med genom högläsningen. Samtidigt övar han eller hon sig i att skapa inre bilder, något som en del barn tycks ha svårt med. En förklaring är kanske det ständiga flödet av färdiga bilder omkring oss? Det är i alla fall lätt att förstå att en bok känns trist om man inte ser händelserna i sin fantasi.

Eftersom du är en så god manlig läsande förebild undrar jag nu om du vill hjälpa mig i mitt jobb som läsambassadör. Skulle du inte kunna prata lite om högläsningen när du t.ex. badar bastu med polare som inte läser för sina barn? Bara för att påminna dem om vilken insats de faktiskt kan göra. Varje förälder kan läsa högt, på sitt eget sätt. Att man är rostig spelar ingen roll, barnet njuter av gemenskapen i lässtunden. Och polarna kan ju få boktips av dig. Har de äldre barn kan de också läsa pappers- eller e-tidningen med dem. Kanske ni rentav går till biblioteket, ni pappor och era barn?

Enligt Pisaundersökningen har finlandssvenska skolelever, särskilt pojkar, i medeltal sämre läsfärdigheter än finskspråkiga. Tack för att du bidrar till att ändra på det.