Vi ses väl på Educa?

22.01.2015 kl. 15:50
Kom och träffa den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman på Educa-mässan i Mässcentret i Helsingfors.

Uppträdanden:

Fredag 23.1

kl. 13:00-13:30 Diskussion om fantasi, kreativitet och ordkonst under rubriken Bilder i huvudet tillsammans med Iréne Poutanen från Sydkustens ordkonstskola. (Hörnan).

kl. 15:00-16:00 Möjlighet att prata med läsambassadören och bl.a. bekanta sig med det språkstimulerande ordkonstkonceptet Lilla ordboet (Sydkustens landskapsförbunds, Svenska kulturfondens och Svenska folkskolans vänners gemensamma monter).

kl. 16:00-16:45 Möjlighet att diskutera Stilisten, ett nytt läromedel i modersmål och litteratur för gymnasiet, med Katarina i Myshörnan (Schildts & Söderströms).

Lördag 24.1

kl. 10:30-11:00 Katarina berättar om sina erfarenheter av läsambassadörskapet hittills under rubriken Ambassadörens betraktelser (Hörnan).

kl. 16:00-16:45 Katarina berättar om Stilisten, ett nytt läromedel i modersmål och litteratur för gymnasiet (Hörnan).