Situationskomik och djup tematik i Yokos nattbok

29.12.2014 kl. 14:31
Yokos nattbok är den finlandssvenska författaren Annika Sandelins färska mellanåldersbok (utgiven på Schildts&Söderströms, 2014) med illustrationer av Linda Bondestam.

 

Handling

Boken handlar om flickan Yoko som går i fyran och bor i ett vanligt höghus tillsammans med sin temperamentsfulla konstnärsmamma, sin snälla men tafatta psykologpappa och småsyskonen Salvador och Frida. I sin dagbok, som hon kallar Nattboken eftersom hon skriver i den på natten, berättar Yoko bl.a. om vad hon varit med om hemma, i skolan och tillsammans med bästisen Anna som bor i samma hus. Det tar ungefär ett halvår för henne att fylla hela sin bok med anteckningar och under den tiden hinner det hända både spännande, dråpliga, roliga och hemska saker i hennes liv. Samtidigt är berättelsen genomgående realistisk och bjuder på många möjligheter till identifikation. Det handlar om komplicerade vänskapsförhållanden och utanförskap, om sociala hierarkier i klassen, pinsamma föräldrar, spännande bus och om hur det är att befinna sig i gränslandet mellan att vara barn och ungdom.

Genre och berättarteknik

Att använda dagboken som form för ett skönlitterärt berättande är inget nytt, inte minst i mellanålderskategorin. Samtidigt kan genren ändå vara obekant för många barn eftersom mycket av människors skrivande om sin vardag i dag sker på bloggar och i andra sociala medier. Yokos nattbok är därför en utmärkt bok att använda för att introducera dagboksgenren. Både pärmen, uppdelningen i kronologiskt daterade anteckningar och jaget som berättar och tilltalar själva boken i duform är typiska och bidrar till känslan av att läsaren verkligen håller Yokos nattbok (och inte bara en roman om den) i sina händer. En del av Bondestams illustrationer kan också uppfattas som Yokos egna teckningar, nerplitade tillsammans med texten. Både hemma och i skolan kan Yokos nattbok alltså fungera som bredvidläsning när man vill pröva på att skriva egna dagbokstexter. Den passar också utmärkt som högläsningsbok.

Tematik

Yokos nattbok fungerar fint som underlag för diskussioner, dramatiseringar eller skrivuppgifter som anknyter till frågor som är centrala för barn i 9-12-årsåldern. Några exempel kunde vara följande:

 • Hur är det att vara osams med en god vän?

 

 • Till exempel hurdana fysiska egenskaper kan få en människa att känna sig annorlunda och utanför? Hur skulle man då vilja bli bemött av andra?

 

 • Hurdana saker kan inverka på om man trivs i skolan eller inte? Hur kan någon som inte trivs i skolan få hjälp med att göra det?

 

 • Vad innebär det att vara kär i någon när man är i den här åldern?

 

 • Hur förändras lekandet när man går från att vara barn till ungdom och så småningom blir vuxen?

 

 • När vill man vara ett barn och när vill man känna sig vuxen när man är i samma ålder som Yoko och hennes kompisar?

 

 • Hur ska föräldrar vara för att man inte ska tycka att de är pinsamma när man är ungefär 9-12 år gammal?

 

 • När känns det viktigt och bra att ha sina föräldrar till hands?

 

 • Hurdana saker kan man vara rädd för när man är i Yokos ålder?

 

Situationer

Istället för att utgå från bokens tematik kan man också i arbetet med Yokos nattbok låta sig inspireras av konkreta situationer och använda dem som utgångspunkt för exempelvis skrivande, dramatisering eller serieskapande. Några exempel kunde vara följande:

 • Läs anteckningen om mammans vernissage (s. 29-32), ta fram bilder på konstverk och gör som Yoko och Anna när de leker konstexperter.

 

 • Läs anteckningen om när Yoko och Anna följer efter en skum typ (s. 32-35). Iaktta sedan (obemärkt!) en främmande person, t.ex. på gatan eller i bussen, och gör anteckningar om utseende och beteende. Använd anteckningarna för att hitta på en historia om en fiktiv person som är misstänkt för något. Rita, skriv eller dramatisera.

 

 • Läs anteckningen om när mamman hoppar in som bildkonstlärare i Yokos klass (s. 119-121) och gör de uppgifter som hon ger klassen. Det handlar om att teckna porträtt av varandra utan att titta på pappret eller låta eleverna dra lappar som berättar var i rummet de ska teckna.

 

 • Läs anteckningarna om Yokos första gång i teatergruppen (s. 126-128) och anteckningen som kommer efter den (s. 128-130). I den första berättar teaterledaren Jens att han gillar dikter om ”livet och döden och sånt” och i båda anteckningarna funderar Yoko på döden ur olika synvinklar. Diskutera och skriv sedan egna dikter eller andra texter om ”livet, döden och sånt”.