Trettiofem råd till dig som vill stödja ditt barns läsutveckling

03.11.2014 kl. 16:07
Hjälp gärna till med att förlänga listan genom att skicka in ditt bästa tips!

1. Läs ofta högt för ditt barn, gärna lite varje dag.

2. Gör högläsningen till en mysig och avslappnande stund.

3. Diskutera den gemensamma läsupplevelsen med barnet - utan att göra samtalet till ett förhör.

4. Fortsätt läsa högt så länge som möjligt - sluta inte när ditt barn har lärt sig läsa.

5. Be ditt barn läsa högt för dig ibland. Visa att du lyssnar och undvik att avbryta.

6. Läs böcker och andra texter så att ditt barn ser det. Om du läser en text på skärm – berätta vad det är du läser.

7. Berätta om spännande saker du lärt dig, insett eller upplevt genom läsning.

8. Berätta vad du behöver läsning till på jobbet.

9. Läs samma texter som ditt barn läser, så att ni kan diskutera dem.

10. Tala i positiva ordalag om din egen utveckling som läsare.

11. Beskriv fina barndomsminnen av läsning på ett målande sätt. Be mor- och farföräldrar och andra viktiga vuxna göra samma sak.

12. Uppmana äldre syskon och andra förebilder att tala positivt om böcker och läsning.

13. Hjälp ditt barn att skapa rutiner kring läsningen.

14. Uppmärksamma ditt barns framsteg i läsutvecklingen.

15. Hjälp ditt barn att hitta texter som känns intressanta för honom eller henne.

16. Gå till biblioteket tillsammans med ditt barn. Utnyttja personalens expertis.

17. Diskutera läsning med andra föräldrar och dela boktips med varandra.

18. Fördöm aldrig ditt barns val av bok eller annan text.

19. Prata med ditt barn om att man måste kunna läsa olika slags texter – både i tryck och på skärm.

20. Sucka inte fast ditt barn vill att ni ska läsa samma bok om och om igen.

21. Tänk inte att loppet är kört om ditt barn säger att han eller hon hatar att läsa.

22. Hjälp ditt barn att sätta ord på det som känns jobbigt med läsningen.

23. Beskriv hur du själv brukar göra för att förstå en besvärlig text.

24. Be läraren berätta hur barnets läsutveckling framskrider.

25. Be läraren om konkreta råd för hur ni kan stödja läsningen där hemma.

26. Be läraren berätta vilka teman som kommer att behandlas under läsåret, så att ni kan läsa böcker om samma ämnen där hemma om ni vill.

27. Fundera på hur mycket tid och energi familjen lägger ner på barnets hobbyer i förhållande till läsningen.

28. Bläddra i dagstidningen tillsammans.

29. Lyssna på ljudböcker när ni åker bil, städar klädskåp eller gör något annat stillsamt och tråkigt.

30. Välj en filmatiserad bok som högläsningsbok, se filmen tillsammans med barnet och diskutera vad ni tyckte.

31. Diskutera bokomslag och illustrationer och vilka förväntningar och tankar de väcker.

32. Prata om hur böcker låter, doftar och känns.

33. Sprid ut böcker på många och gärna oväntade platser i hemmet.

34. Testa vad som händer om du förbjuder ditt barn att läsa en bok eller annan text som du tycker att han eller hon kunde läsa.

35. Stör inte det barn som sitter försjunket i en bok – om det inte är absolut nödvändigt.

Lycka till!

Kommentarer (1)
Jag tycker inte om nr 34.

Jag har alltid varit lite fascinerad över en historia min pappa berättat om någon författare vars namn jag nu lyckats förtränga. I den författarens barndomshem var bokhyllan absolut tillåten för barnen ända från det det var små. Ville de ta ut en bok för att bläddra i den var det ok, och tog de ut den för att tugga på den var det också ok. (Alice i underlandet lär ha varit en speciellt god bok, som flera småbarn gillade att tugga på)

Fullt så tillåtande har jag inte varit med min bokhylla. Mina barn har fått rada ut alla böcker från nedersta hyllan och bygga torn med dem, och plocka ut vad än de vill för att bläddra i eller läsa, men att riva i eller tugga på eller annars förstöra böcker får man inte. (Men det har mina barn aldrig gjort ens som små, trots att deras högsta nöje var att riva och slita i tidningar)

När barnen lärde sig läsa funderade jag lite på vilka böcker de skulle få läsa, eller om det fanns böcker jag ville att de inte skulle läsa ännu. Men jag bestämde mig för att om de klarar av att traggla sig igenom texten i en bok, så är de mogna att läsa den (är de inte mogna ger de antagligen upp ungefär på sid 5 helt av sig själv)

För mig är det viktigt att allt som har med böcker och läsning att göra är tillåtet (så länge man inte skadar böckerna). Jag vill inte att mina barn ska få en enda negativ upplevelse av bokhyllan, eller av att de blir åthutade för att de gör fel med böcker, eller läser fel saker.

Att förbjuda ett barn att läsa i hopp om att lura barnet att läsa tycker jag är oetiskt och oärligt. Dessutom, med mina barn, biter en sådan taktik sig högst antagligt i foten, för risken är överhängande att de just den gången skulle genomskåda mig och lyda, och låta bli texten.
Titti04.11.14 kl. 01:50
Tack för din kommentar, den är viktig och tänkvärd. Jag har hört om fall där t.ex. en lärare lyckats få unga att läsa genom att säga att de inte får läsa en viss bok. Den franska författaren Daniel Pennac är inne på liknande tankar i sin bok "Som en roman" som handlar om läsarens rättigheter. Men förstås måste man som förälder göra sina egna avvägningar. Allt beror ju på hur man lägger fram saker och ting, ett "förbud" kan läggas fram med glimten i ögat. Katarina von Numers-Ekman
04.11.14 09:14