Dagens PISA-nyheter

31.10.2014 kl. 15:36
I dag diskuterades rapporten om de finlandssvenska PISA-resultaten från undersökningen från 2012 på ett seminarium i Helsingfors ordnat av Svenska kulturfonden.

Fastän läsningen inte var i huvudfokus denna gång gav rapporten ändå mycket för oss jobbar med barns och ungas läsning att fundera på. Bl.a. följande frågor ställdes av forskare och kommentatorer:

Kommer trenden gällande finlandssvenska femtonåringars läsfärdigheter att fortsätta sjunka också framöver? I vilken mån hänger resultaten i naturvetenskap ihop med resultaten i läsning?Har de svaga läsarna alls orkat ta in det digra textmaterialet i själva PISA-provet? Och vilken betydelse har egentligen tvåspråkigheten för de finlandssvenska elevernas läsfärdigheter?