Lättläst passar många

29.09.2014 kl. 15:24
Jag kommer från ett besök på LL-Center på Nordenskiöldsgatan i Helsinfors med väskan full av böcker och tidningar och nya idéer i huvudet.

På LL-Center jobbar personalen på många olika sätt för att främja lättläst information och litteratur på svenska i Finland. Man ger bl.a. ut den lättlästa tidskriften LL-bladet varannan vecka och gör lättlästa nätsidor och broschyrer. Den senaste stora satsningen är utgivningen av de första tre finlandssvenska romanerna i lättläst bearbetning: Birgittas Bouchts Tusenblad återberättad av Jolin Slotte, Kjell Westös Där vi en gång gått återberättad av Peter Sandström och Robert Åsbackas Orgelbyggaren återberättad av Bosse Hellsten. En verkligt viktig kulturgärning!

Det finns många grupper av människor i vårt land som kan ha stor glädje och nytta av lättlästa texter på svenska. Till dem hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslektiker, ovana läsare, personer med demens eller afasi och läsare med ett annat modersmål. En viktig målgrupp är numera finskspråkiga skolor som använder LL-Bladet i svenskundervisningen.

Jag har i olika sammanhang efterlyst nyhetstexter för barn. Papperstidningen ligger allt mer sällan framme på köksbordet då föräldrarna övergår till att konsumera digitala medier och barnen lär därför inte känna dagstidningen på samma sätt som förr. I Norge och Danmark ger man ut populära dagstidningar för barn, men något sådant lär vi inte kunna hoppas på hos oss med tanke på det kärva ekonomiska läget bland de finlandssvenska medierna. Under besöket på LL-Center idag inser jag att LL-Bladet mycket väl kunde fylla samma funktion, även om den egentliga målgruppen inte är barn. Där finns välformulerade och aktuella texter av olika genrer om både allvarliga och underhållande ämnen. Till det synnerligen facila priset 23 euro för en årsprenumeration.