Lekfullhet och närvaro

23.09.2014 kl. 12:33
På Richardsgatans bibliotek i Helsingfors har man redan i flera år erbjudit verksamhet inom småbarnsordkonst för de minsta barnen och deras föräldrar.

Babypoesi kallas verksamheten för de allra minsta barnen som ännu inte rör på sig så mycket. De kommer till biblioteket med en förälder, eller mor- eller farförälder, och får vara med om en mysig stund med sånger, dikter, rim och ramsor. När barnet börjar krypa och gå blir det aktuellt med rimleksverksamhet under rubriken Rimjam.

Småbarnsordkonsten handlar om att skapa närvaro och lugn i kombination med lekfullhet och gemenskap. Att känna sig delaktig och bli sedd av en älskad person är en mycket stark drivkraft för det lilla barnets språkutveckling. De som jobbar med babypoesi och rimlek betonar därför att det viktigaste syftet med verksamheten är att stärka komunikationen mellan barn och vuxen.

Man får verkligen hoppas att den här verksamhetsformen får större spridning. Den skulle passa fint i många andra sammahang än på biblioteket - exempelvis inom småbarnsfostran, familjerådgivningen eller barnskyddet. Den som vill veta mera kan ladda ner Helsingfors kulturcentrals metodhandbok för småbarnsordkonst.