Babypoesi på tapeten

22.09.2014 kl. 11:58
Varför är det viktigt med ordlek för småbarn och deras föräldrar? Hur bakar man in ordlek i sin barnverksamhet? Kan man leka sig fram till ett rikare språk? Vad är det för skillnad på mänskliga och språkliga möten? Hur bemöter man ett litet barn?
Hur startar man upp babypoesi eller rimlek på bibliotek, kulturhus eller rådgivning? Hur kan man utveckla samarbetet kring barnkultur inom en kommun?
I dag hålls en kurs om babypoesi och rimlek på Richardsgatans bibliotek i Helsingfors. Läs mer på bloggen Läsmbassaden inom kort!