Styrgruppen

Styrgruppen fungerar som stöd och bollplank för läsambassadörerna i deras arbete. Tillsammans med läsambassadörerna konkretiserar styrgruppen uppdraget och gör upp en prioritetslista. Styrgruppen sammanträder ett par gånger per termin. I projektets styrgrupp sitter: 

  • Ann-Maj Björkell-Holm (KulturÖsterbotten)
  • Camilla Forsberg (Centret för Livslångt Lärande, Åbo Akademi)
  • Ann-Christin Furu (Helsingfors universitet)
  • Pamela Granskog (Utbildningsstyrelsen)
  • Belinda Kardén (Läsrörelsen)
  • Sonja Ollas-Airinen / Bernt-Johan Lindström (Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Kulturfonden)
  • Monjca Martens-Seppelin / Agneta Eriksson (Sydkustens landskapsförbund)
  • Johanna Sallinen (Folkhälsan)
  • Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass (läsambassadörer)