Referensgruppen

I verksamhetens referensgrupp sitter

  • läsambassadören Katarina von Numers-Ekman
  • Pamela Granskog (ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf)
  • Joakim Bonns (verksamhetsledare för Tidningen i skolan)
  • direktör Agneta Eriksson / utvecklingschef Monica Martens-Seppelin (Sydkustens landskapsförbund)
  • PeM Sebastian Ducander (Sunnanbergs skola, Pargas)
  • PeD Anna Slotte (Helsingfors universitet)