Modersmålsläraren och barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman (född 1973 i Helsingfors och bosatt i Kyrkslätt) fungerar som finlandssvensk läsambassadör från och med augusti 2014 i ett treårigt projekt finansierat av Svenska kulturfonden. Som arbetsgivare fungerar Sydkustens landskapsförbund som har sitt huvudkontor på Georgsgatan i Helsingfors, där också läsambassadörens arbetsrum finns.

 

Foto: Maria von Numers