Författaren och skådespelaren Henrika Andersson (född 1965 och bosatt i huvudstaden) samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass (född 1983 och bosatt i Korsholm) fungerar som finlandssvenska läsambassadörer från och med augusti 2019.

Läsambassadörerna arbetar med ett treårigt projekt finansierat av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Som arbetsgivare fungerar Sydkustens landskapsförbund som har sitt huvudkontor på Medelhavsgatan i Helsingfors.