Bakgrund och syfte

Initiativet att tillsätta en finlandssvensk läsambassadör togs av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och organisationen Tidningen i skolan hösten 2013.

Syftet med projektet är att skapa en grund för en effektiv, synlig och långsiktig satsning på läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga.

Detta uppnås i första hand genom att:

 • ge problematiken med försämrade läsfärdigheter större synlighet, bl. a. genom att lyfta fram aktuell forskning
   
 • skapa kontaktnät och samordna den läsfrämjande verksamhet som redan bedrivs av olika aktörer i Svenskfinland
   
 • samarbeta med och stödja instanser som vill genomföra läsfrämjande projekt
   
 • arrangera lokalt förankrad fortbildning för i första hand pedagoger som arbetar med yngre barn
   
 • utveckla denna webbplats som en materialbank och mötesplats för alla som sysslar med läsfrämjande verksamhet i Svenskfinland