Bakgrund och syfte

Bakgrunden till projektet med finlandssvenska läsambassadörer ligger bland annat i de PISA-resultat som visar att läsfärdigheten hos barn i svenskspråkiga skolor ligger på en lägre nivå än hos barn i finskspråkiga skolor. Syftet med projektet är att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga.

Detta uppnås i första hand genom att:

 • ge problematiken med försämrade läsfärdigheter större synlighet, bland annat genom att lyfta fram aktuell forskning
   
 • skapa kontaktnät och samordna den läsfrämjande verksamhet som redan bedrivs av olika aktörer i Svenskfinland
   
 • samarbeta med och stödja instanser som vill genomföra läsfrämjande projekt
   
 • arrangera lokalt förankrad fortbildning för i första hand pedagoger som arbetar med yngre barn
   
 • utveckla denna webbplats som en materialbank och mötesplats för alla som sysslar med läsfrämjande verksamhet i Svenskfinland

 

Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner samt stiftelsen Brita Maria Renlunds minne finansierar läsambassadörsprojektet. Sydkustens landskapsförbund fungerar som arbetsgivare.

Svenskfinland hade sin första läsambassadör 2014-2017 då Katarina von Numers-Ekman hade uppdraget.