Projektet Den finlandssvenska läsambassadören pågick mellan 1.8.2014 och 31.7.2017.

Om du vill få kontakt med Katarina von Numers-Ekman, som verkade som läsambassadör under denna tid, kan du skicka e-post på knumers@gmail.com eller ringa +358-50-3607436.