Ordkonst
 

Vad är ordkonst?

Ordkonst (på finska sanataide) är en tvärvetenskaplig konstform som stärker barns och ungas språkkänsla på ett kreativt sätt. I ordkonsten står begrepp som fantasi, skrivande, muntligt berättande, ordlek och litteratur i fokus. I kombination med musik, konst, drama, digitala medier samt kulturarv och traditioner inspireras var och en att hitta glädjen i språket, i skrivande och läsning. I all verksamhet som inbegriper ordkonst är fantasin utgångspunkten.
 

Sydkustens ordkonstskola

De första svenskspråkiga ordverkstäderna för barn och unga i Finland startade år 1994 i Åbo och Björneborgs län.

Ett år senare engagerades Sydkustens landskapsförbund som organisatör av ordkonst på svenska och har sedan dess arbetat aktivt med att starta och samla grupper av barn och unga till ord- och språkutvecklande skrivarverkstäder under ledning av en vuxen ordkonstnär.

I dagens läge har Sydkustens ordkonstskola ca trettio grupper runt om i södra Finland, fantasiläger ordnas varje sommar och olika projekt görs i skolor.

 

I nuläget finns det ordverkstäder i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Sibbo, Borgå, Lovisa, Raseborg, Pargas och Åbo. Här kan man anmäla sig till dem.
 

Ordkonstverksamhetens läroplan

Sydkustens ordkonstskola följer läroplanen för den grundläggande konstundervisningen i ordkonst. Undervisningen ger barn och unga som är intresserade av att skriva och läsa en möjlighet att utveckla och fördjupa sitt litterära intresse.

 

Med hjälp av skrivande och litteraturkunskap utvecklas deras tanke-, inlevelse- och uttrycksförmåga, deras identitet stärks och de får hjälp med att hitta ett eget personligt uttryck.

 

Målet för undervisningen är att berika elevernas språkliga uttrycksförmåga och fantasi.