Här samlar vi material för medieundervisningen.

 

KänGuru

KänGuru är avsett som ett stödmaterial om digitala arbetssätt i skolan. Materialet riktar sig både direkt till lärare och till fortbildningscentraler. Syftet är också att underlätta rektorernas arbete genom idéer och uppslag om hur rektorernas vardag kan utvecklas med hjälp av ITK. Materialet är utarbetat av Utbildningsstyrelsen.

Sajten .SE har guider om internet med olika teman och för olika målgrupper:

 

Internet - så funkar det

Ett material för grundskolans första årskurser som enkelt och åskådligt förklarar vad internet egentligen är för något.

 

Digitalis filosofi. Människor, modeller och maskiner.

Ett diskussionsunderlag och inspirationsmaterial för lärare i grundskolan och gymnasiet om människans möjligheter i ett samhälle som allt mer präglas av digital informationshantering.

 

Källkritik på Internet

En guide som beskriver de grundläggande verktygen och metoderna som behövs för att man medvetet ska kunna hantera och bedöma källor på nätet.

 

.SE upprätthålls av svenska Stiftelsen för Internetinfrastruktur.