Här presenterar vi material som ger konkreta idéer för läsundervisningen.

 

Våfflehjärtat av Maria Parr - ett pedagogiskt material

Här kan du ladda ner ett mångsidigt material som rekommenderas särskilt för åk 3 och 4.

 

Läsglädje i dagvården - Rassel prassel puss, poesi för nybörjare

Här kan du ladda ner ett pedagogiskt material som handlar om hur man kan använda dikter på ett mångsidigt sätt inom småbarnspedagogiken.

 

Läslyftet

Skolverket i Sverige har sammaställt ett gediget och mycket konkret paket med information och beskrivning av undervisningsmetoder för textsamtal i grundskolan.

 

Lukimat

LukiMat är en finländsk nätbaserad inlärning- och utvärderingsplattform för grundläggande läsfärdighet samt för inlärningsberedskap i matematik. Plattformen är tvåspråkig och fungerar i samarbete mellan Niilo Mäki-insitutet och Åbo Akademi. Här finns bl.a. information till föräldrar om läs- och skrivinlärning, tvåspråkighet, läs- och skrivsvårigheter och tips för vardagen.

 

Monica Reichenberg om läsförståelse och lässtrategier

I det här filmklippet från 2013 berättar professor Monica Reichenberg bl.a. om vad som gör en text lättläst, om varför det är så viktigt att lära ut läsförståelsestrategier i skolan och om vikten av strukturerade textsamtal. Hon konstaterar att det aldrig är för sent att lära sig förstå vad man läser!

 

Det här angår alla lärare

I den här artikeln i Pedagogiska magasinet (16.9.2011) lyfter läsforskaren Barbro Westlund bl.a. fram vikten av att läraren blir medveten om sina egna lässtrategier för att förstå hur man kan undervisa eleverna i läsförståelsestrategier.

 

Spel-Ett

På Lukimats webbsida kan du gratis ladda ner Spel-Ett, som är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli. Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Här berättar en pappa om familjens erfarenheter av spelet i samband med dottern Nellis läsinlärning.
 

Netlibris

Netlibris är ett finländskt koncept med virtuella bokcirklar för skolelever. Den svenskspråkiga versionen bygger på de tematiskt uppbyggda bokbrickorna Emil (åk f-2), Matilda (åk 3-6), Sinuhe (åk 7-9) och Odysseus (gymnasiet).

 

Smarta läsare. Läsdiplom - språngbräda till ökat läsintresse

Här kan du läsa om konceptet Smarta läsare som har utvecklats av lärarna Heli Siberg och Henna Ylihärsilä som båda arbetar med Netlibris, det virtuella skolprojektet för modersmål och litteratur. Smarta läsare bygger på bokbrickorna Emil (åk f-2) och Matilda (åk 3-6) som är grunden för Netlibris. Det vidgade textbegreppet kopplas in genom arbete med film. Man behöver inte jobba med Netlibriskonceptet för att använda bokbrickorna och jobba med Smarta läsare-konceptet.
 

Målsättningen för Smarta läsare är att eleven

  • får inspiration att läsa olika slags böcker och titta på intressanta filmer,
  • får upplevelserika läs- och filmstunder,
  • lär sig att välja böcker av olika slag och att ställa upp mål för sitt läsande,
  • lär sig nya saker om litteratur med hjälp av uppgifterna.

 

För att avlägga Emildiplomet läser eleven sju böcker och väljer en uppgift per bok. En film med anknytande uppgift kan också ingå.
 

För att avlägga Matildadiplomet läser eleven 6-7 böcker, ser en film och väljer en uppgift för varje verk.

 

Listorna med uppgifter är mångsidiga och integrerar bl.a. skrivande, bildkonst, drama, film och muntligt berättande. Uppgifterna fokuserar på läsupplevelsen och på att dela med sig av det man läst. Det handlar inte om uppgifter med detaljfrågor till texten e.dyl.

 

En läsande klass


Initiativet till projektet En läsande klass togs av barn- och ungdomsförfattaren och läraren Martin Widmark. Det har sin upprinnelse i den tydliga skillnad han upplever mellan klasser som avsätter tid för, och jobbar aktivt med läsförståelse, och de som inte gör det. Projektet riktar sig till årskurserna 1-6.

En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).
 

I det här filmklippet berättar Martin Widmark om projektet.

Det finns en studiehandledning med lektionsplaner som går att ladda ner här.


 

Läsförståelsestrategier i praktiken

Den svenska läraren Marie Trapp bloggar om sitt arbete med läsförståelsestrategier med eleverna i de lägsta klasserna. Bloggen innehåller många konkreta beskrivningar av lektioner, metoder och undervisningsmaterial. Hon följer metoderna i projektet En läsande klass.