Här presenterar vi material som ger konkreta idéer för läsundervisningen.

 

Våfflehjärtat av Maria Parr - ett pedagogiskt material

Här kan du ladda ner ett mångsidigt material som rekommenderas särskilt för åk 3 och 4.

 

Läsglädje i dagvården - Rassel prassel puss, poesi för nybörjare

Här kan du ladda ner ett pedagogiskt material som handlar om hur man kan använda dikter på ett mångsidigt sätt inom småbarnspedagogiken.

 

Läslyftet

Skolverket i Sverige har sammaställt ett gediget och mycket konkret paket med information och beskrivning av undervisningsmetoder för textsamtal i grundskolan.

 

Lukimat

LukiMat är en finländsk nätbaserad inlärning- och utvärderingsplattform för grundläggande läsfärdighet samt för inlärningsberedskap i matematik. Plattformen är tvåspråkig och fungerar i samarbete mellan Niilo Mäki-insitutet och Åbo Akademi. Här finns bl.a. information till föräldrar om läs- och skrivinlärning, tvåspråkighet, läs- och skrivsvårigheter och tips för vardagen.

 

Monica Reichenberg om läsförståelse och lässtrategier

I det här filmklippet från 2013 berättar professor Monica Reichenberg bl.a. om vad som gör en text lättläst, om varför det är så viktigt att lära ut läsförståelsestrategier i skolan och om vikten av strukturerade textsamtal. Hon konstaterar att det aldrig är för sent att lära sig förstå vad man läser!

Spel-Ett

På Lukimats webbsida kan du gratis ladda ner Spel-Ett, som är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli. Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Här berättar en pappa om familjens erfarenheter av spelet i samband med dottern Nellis läsinlärning.
 

Netlibris

Netlibris är ett finländskt koncept med virtuella bokcirklar för skolelever.