Här samlar vi information och länkar till spännande läsprojekt att inspireras av.

 

Sjuor och pappor läste tillsammans

En skola i Piteå köpte in 120 ex av Mattias Edvardssons bok Stå ut, som varje sjua skulle läsa med sin pappa eller någon annan manlig närstående.

 

De gör konst av böcker

I ett samarbetet mellan huvudbiblioteket i Åbo och åk 5 i Sirkkala skola har eleverna för göra konstverk och boktipsfilmer utgående från böcker de läst.

 

Läsning och skolspråk

I Borgå, Sibbo och Lovisa satsar man stort på läsning under läsåret 2014-2015. Projektet är riktat till alla lärare i regionens svenskspråkiga skolor åk 1-9 och via undervisningen till alla elever. Tyngdpunkten ligger på att dela fungerande modeller för att väcka elevernas läslust, lyfta fram metoder för undervisning av läsförståelse, samt presentera modeller för språkinriktad undervisning.

 

Lukeminen tekee hyvää (på svenska "Läsning gör gott")

Projektet som genomfördes i finska grundskolor läsåret 2013-2014 byggde på att skolbarnen skaffade sponsorer som lovade betala en viss summa för varje kilo böcker som barnet läst. Pengarna användes till att stödja läsfrämjande verksamhet, bl.a. bibliotek, i Namibia och Tanzania. De finska skolbarnen tränade sin medieläsfärdighet och kritiska läsförmåga genom att söka och bearbeta information om dessa länder på nätet. Dessutom avlade barnen läsdiplom.

Projektet presenteras bl.a. i en prezi, och en trailer. (Observera att materialet är på finska).

 

Läsrörelsen

Den ideella föreningen Läsrörelsens första landsomfattande kampanj i Sverige startade år 2000 och tog som sitt motto ”Ge dina barn ett språk”, som nu är föreningens motto. På webbplatsen presenteras många fina kampanjer och projekt som genomförts sedan starten.

Aktuella projekt är exempelvis Berätta. leka, läsa där förskolor och bibliotek samarbetar kring närläsning av bilderböcker och Bok Happy Meal med läsveckor på svenska McDonald’s då 1,1 miljoner barn- och bilder böcker av god kvalitet sprids till barnfamiljer genom Happy Meal.

 

Bubblan - berättelser på väg

Bubblan är en fantasieggande blå berättelsevagn som vill öka barn och ungas intresse för berättelser. Bubblan används av biblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro i samarbete med lokala kulturaktörer för att utveckla nya metoder för lässtimulans.

Skriv siffran 9 med bokstäver: