Metoder och idéer

 

  • På den här sidan hittar du råd, tips och idéer som presenterar konkreta sätt att stödja barns och ungas läsande. Det kan också handla om sätt att synliggöra läsandet i samhället i största allmänhet.

 

  • Under rubriken Lässtrategier samlar vi material om olika metoder för att jobba med läsförståelse och lässtrategier i skolan. Du som är förälder och vill hjälpa ditt barn att utvecklas i sin läsning har också nytta av materialet.

 

  • Idékartoteket ska bli en databas med korta beskrivningar av metoder, projekt, jippon o.dyl där du kan bläddra dig fram, hitta goda idéer och stjäla dem för din egen läsfrämjande verksamhet. Du är välkommen att bidra med dina egna idéer!

 

  • Du som vill veta mer om hur man kan jobba med högläsning och själv utvecklas som högläsare hittar goda råd här.

 

  • På nätet finns mycket material för dig som sysslar med medieundervisning för barn och unga. Här samlar vi användbara länkar.

 

  • Ordkonst är en fritidsverksamhet för barn och unga som handlar om att stimulera fantasin genom att läsa, skriva, berätta, dramatisera m.m.

 

  • Spännande och kreativa läsprojekt på olika håll i världen kan fungera som inspirationskälla och tankeväckare.

 

  • Citatsamlingen är en lista med roliga och tänkvärda citat om läsning, som du kan använda i olika sammanhang när du vill synliggöra läsandet och kanske väcka diskussion.