Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material som handlar om hur man bygger upp en välfungerande skolbiblioteksverksamhet.

 

Inspirerande skolbibliotek

The Guardian har samlat bilder från inspirerande skolbibliotek i olika delar av världen.

 

Elspeth Randelin - barnens eldsjäl

I den här artikeln (Språkbruk 2/2011) presenteras den engagerade skolbibliotekarien i Ytternäs skola på Åland och hennes kreativa arbete för att inspirera barnen att läsa.

 

Finsk webbhandbok: Hyvä kolukirjasto 2014.

Finlands skolbiblioteksförening r.f. och Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material som innehåller bl.a. kännetecken för ett bra skolbibliotek, tankar kring verksamhetskutur och ansvarsfördelning samt det välfungerande skolbibliotekets krav på utrymmen, utrustning och material. Redaktörer är Hannele Frantsi, Kaarina Kolu och Seija Salminen. (Observera att materielet endast är på finska.)

Svensk forskningsantologi: Skolbibliotekets roller i förändrade landskap.

Antologin från 2013 är indelad i fem kapitel. Avstampet tas i den ständigt återkommande frågan ”vad kännetecknar ett skolbibliotek?”. Övriga kapitel behandlar bland annat informationskompetens och läsfrämjande samt ger förslag på hur man kan använda sig av forskning i professionell skolbiblioteksverksamhet. Dessutom målar författarna upp en bild av skolbibliotekslandskapet och dess intressenter,  både i ett historiskt och en nutida  perspektiv. Redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh.