Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material som handlar om hur man bygger upp en välfungerande skolbiblioteksverksamhet.

 

Inspirerande skolbibliotek

The Guardian har samlat bilder från inspirerande skolbibliotek i olika delar av världen.

 

Jämlik läsutveckling

I den här föreläsningen från mars 2014 talar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund, mycket om vad man ska tänka på när man utvecklar skolbibliotek och stärker deras pedagogiska funktion i skolan genom kollegialt samarbete.

 

Elspeth Randelin - barnens eldsjäl

I den här artikeln (Språkbruk 2/2011) presenteras den engagerade skolbibliotekarien i Ytternäs skola på Åland och hennes kreativa arbete för att inspirera barnen att läsa.

 

Finlandssvensk skolbiblioteksenkät.

På uppdrag av Svenska folkskolans vänner utförde Erik Berglund hösten 2013 ett utredningsprojekt kring de finlandssvenska skolbiblioteken. Delrapporten för Skolbiblioteksenkät hösten 2013 visar att nuläget i de finlandssvenska skolorna är väldigt varierande gällande såväl utrymmen, urval, ekonomi som personalresurser för biblioteksverksamhet i skolan.

 

Skolbibliotek, skolbiblioteksverksamhet och eldsjälar

I blogginlägget (4.6.2014) på E-skolans webbplats diskuterar Jolin Slotte förutsättningarna för en mångsidig skolbiblioteksverksamhet i de finlandssvenska skolorna

 

Finsk webbhandbok: Hyvä kolukirjasto 2014.

Finlands skolbiblioteksförening r.f. och Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material som innehåller bl.a. kännetecken för ett bra skolbibliotek, tankar kring verksamhetskutur och ansvarsfördelning samt det välfungerande skolbibliotekets krav på utrymmen, utrustning och material. Redaktörer är Hannele Frantsi, Kaarina Kolu och Seija Salminen. (Observera att materielet endast är på finska.)

 

Finlandssvensk webbhandbok: Biblioteket i skolan. Projektet Bittis 2004-2005.

Med utgångspunkt i det finlandssvenska skolbiblioteksprojektet Bittis ger Susanne Ahlroth och Monica Borg-Sunabacka (Finlands svenska biblioteksförening) i denna bok uppslag och idéer för alla lärare som vill utveckla skolans bibliotek. Den ger redskap för den planering som varje skola, som vill sätta biblioteket i centrum, måste göra för att komma i gång.

 

Svensk forskningsantologi: Skolbibliotekets roller i förändrade landskap.

Antologin från 2013 är indelad i fem kapitel. Avstampet tas i den ständigt återkommande frågan ”vad kännetecknar ett skolbibliotek?”. Övriga kapitel behandlar bland annat informationskompetens och läsfrämjande samt ger förslag på hur man kan använda sig av forskning i professionell skolbiblioteksverksamhet. Dessutom målar författarna upp en bild av skolbibliotekslandskapet och dess intressenter,  både i ett historiskt och en nutida  perspektiv. Redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh.