Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material om multilitteracitet.

Online Reading as an Individual and Social Practice

I sin doktorsavhandling (Jyväskylän yliopisto, 2012) undersöker Carita Kiili hur gymnasieelever hittar, utvärderar och använder information på Internet ensamma och i grupper.