Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material om multilitteracitet.

 

Multilitteracitet

I det här klippet förklarar Hannah Kaihovirta-Rosvik, universtitetslärare i bildkonstens didaktik vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa, vad begreppet multilitteracitet betyder.

 

Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället

I den här artikeln publicerad i Dagens nyheter 23.8.2014 skriver medieforskaren Dino Viscov att vi måste fråga oss hur skolan ska samspela med digitaliseringen och inte hasta fram reformer innan vi säkert vet varför resultaten sjunker.

 

Litterär och medial kompetens

Forskaren Anns Steiner föreläste om läsningen av e-böcker på Kulturrådets konferens Unga läsare i Norden 2013. Här kan du lyssna till hennes föreläsning.

 

Se också artikeln Låt biblioteken bestämma antalet utlån av e-böcker (DN 29.10.2013) som Steiner hänvisar till.

 

Spelar formatet någon roll vid läsning av linjära texter?

Med hänvisning till bl.a. den norska läsforskaren Anne Mangen (Lesesenteret i Stavanger) diskuterar Jolin Slotte (E-skolans blogg 21.5.2014) faktumet att den fysiska läsakten ser olika ut beroende på hur vi möter texten. Är den på lösa blad, mellan hårda pärmar, i en mobiltelefon, på en dataskärm, på en läsplatta eller på en surfplatta? Och hur påverkas läsprocessen och läsupplevelsen av redskapet? Samma fråga diskuteras i en artikel i Dagens Nyheter (23.8.2014)

 

Online Reading as an Individual and Social Practice

I sin doktorsavhandling (Jyväskylän yliopisto, 2012) undersöker Carita Kiili hur gymnasieelever hittar, utvärderar och använder information på Internet ensamma och i grupper.