Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material som handlar om läsning, språk och litteratur i småbarnsfostran.

 

Sagolådor

I den här bloggen kan du läsa om hur man arbetar med sagolådor inom småbarnspedagogiken i Esbo. Här finns bl.a. metodiska tips, språkstimulerande lekar och information om dokumentering och utvärdering.

 

Läsglädje - varför och hur?

Eivor Sommardahls presentation vid Svenska kulturfondens Läsglädje-turné i april 2014 tar upp många aspekter av läslust och läsinlärning, bl.a. hur viktigt det är att arbeta medvetet med språkstimulans inom småbarnsfostran.


Barnlitteraturen som sömnpiller

I den här texten (publicerad på sverigesradio.se 12.11.2013) menar forskaren Jan Nilsson att man på många förskolor i Sverige mest använder högläsningen till att få barnen att lugna sig när det är dags för vila. Man låter barnen välja vilka böcker som ska läsas och verkar alltså mest bry sig om att man läser och inte vad man läser. Den viktiga uppföljningen saknas också ofta.


Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling?

I artikeln på forskning.se (publiceringsdatum saknas) konstateras bl.a. att läsningen i förskolan borde baseras mera på barnens erfarenheter och att man bättre borde ta till vara det barnen redan kan. Texten avslutas med nio punkter om hur förskolankan utvecklas till en optimal språkmiljö.