Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material som handlar om litteraturundervisning i årskurserna 7-9.
 

Hur kan vi säkra våra barns framtid?

PISA-forskaren Satya Brinks powerpointpresentation från Svenska kulturfondens Läsglädje-turné våren 2014 åskådliggör Finlands och Svenskfinlands PISA-resultat i läsning i relation till resultaten i övriga OECD-länder.

 

Björkskog, Jessica (2013). Åttondeklassares litterära tolkning och förståelse på blogg inom projektet Pekplattans Pedagogiska Potential/Underfors. Åbo Akademi.

I sin magistersavhandling i pedagogik gör Jessica Björkskog en undersökning med syfte att öka kunskapen om elevers litterära tolkning och förståelse med hjälp av ett bloggverktyg inom projektet Pekplattans pedagogiska potential (PPP). Den bygger på åttondeklassisters läsning av den finlandssvenska fantasyförfattaren Maria Turtschaninoffs roman Underfors. Björkskog frågar sig också på vilka sätt genusmönster syns i elevernas uttryckssätt och på vilka sätt multimodala uttryckssätt förekommer.


 

Rejman, Katarina (2013). Litteratur och livskunskap–
modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årskurs 7–9
.
Åbo Akademi.
 

Katarina Rejmans doktorsavhandling bygger på intervjuer med nitton finlandssvenska modersmålslärare och diskuterar frågor som varför och hur man ska läsa litteratur i skolan, hur lärare väljer texter, hur en lyckad litteraturlektion ser ut och hur litteraturen kan påverka elevens livskunskapsutveckling. Rejman presenterar också en trappa med sex steg som hjälper läraren att fördjupa sin litteraturdidatik.