Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material som handlar om läsning och litteraturundervisning i årskurs 1-6.

 

Körlings barn

Pedagogen och läsexperter Anne-Marie Körling berättar bl.a. om hur Tomas Tranströmers dikter räddade henne från språklösheten i sirgen efter sin mammas död, men bjuder också in tittaren i sitt klassrum och visar hur hon samtalar om texter med sina elever.

Läsa & skriva

Webbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand. Fokus ligger på barns tidiga språk- samt läs- och skrivutveckling.

Här förklaras den teoretiska grunden till barnets läsutveckling.

Här kan du också bl.a. se filmklipp om undervisning i läsförståelse och kartläggning av läsutveckling med läraren och lektorn i didaktik Katarina Herrlin. I det senare klippet hänvisar hon till boken God läsutveckling (Herrlin & Lundberg, Natur och kultur, 2005).