Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material som handlar om läsning och litteraturundervisning inom andra stadiets utbildning (gymnasium och yrkesutbildning).

 

Vad är relevant och tillförlitlig information?

Jan Hellgrens rapport över testningen av uppgifter i kritisk läsförmåga i sex svenskspråkiga gymnasier 2012-2013 (Studentexamensnämnden) utmynnar i nya insikter om hur det digitala studentprovet i modersmål och litteratur skulle kunna utformas.