Här samlar vi artiklar och annat material som behandlar läsning ur ett genusperspektiv.

 

Pojkarna får sämre vitsord i Finland

I den här artikeln (Svenska YLE 24.4.2014) berättas att skillnaden mellan pojkar och flickor i Pisa-resultat är större i Finland än i andra OECD-länder. Och skillnaderna i skolprestationer mellan pojkar och flickor är ännu större i finlandssvenska skolor än i de finskspråkiga. Heidi Harju-Luukkainen, som forskar i PISA-resultaten, tycker ändå inte att man ska satsa på en särskild pojkpedagogik utan behandla alla elever som individer.

Pojkars och flickors läsning

Webbplatsen Läsa & skriva redogör för skillnader mellan pojkars och flickorns läsning ur ett internationellt perspektiv. Webbplatsen är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand. 

Sju punkter för att få pojkar att läsa

I Litteraturmagazinet (10.4.2013) presenterar Kåkå Olsen, som skrivit en mastersuppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet, sju punkter för att få pojkar att läsa mera. Se också diskussionen i kommentarsfälten efter själva artikeln!
 

Böcker för killar

I det här blogginlägget ifrågasätter Johanna Lindbäck påståendet att pojkar bara vill läsa om action och inte om känslor och kvinnliga huvudpersoner. Hon tipsar om tre böcker med manliga huvudpersoner som passar de känsliga läsarna på högstadiet - både killar och tjejer.