Här samlar vi material som handlar om läsning i hemmet

Lästräning är lika viktigt som idrottsträning! (14.3.2012)

Johan Unenge uppmanar föräldrar att satsa på barnens läsning s+å att barnen inte hamnar på läktarplats här i livet.